Gülaç Bülten Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişiler’in Türkiye’ye araç getirebilme şartları ile bu araçların kendi aralarında satışının yapılması Hakkında Bilgi Bülteni