Uzmanlıklar Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

A- Maddi Manevi Tazminat Davaları

B- Haksız Fiilden Kaynaklanan Talep ve Davalar

C- Ölüm ve Bedensel Zararlardan Kaynaklanan Talep ve Davalar

D- Tıbbi Müdahale (Malpraktis)/Hasta Kabul Sözleşmesinden Kaynaklanan Talep ve Davalar

E- Tüzel Kişilerin Organlarının Haksız Fiilinden Kaynaklanan Talep ve Davalar

F- Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Talep ve Davalar

G- Bağlanma Parası/Cayma Parası/Cezai Şarta İlişkin Talep ve Davalar

H- Alacağın Devri-Borcun Üstlenilmesinden Kaynaklanan Talep ve Davalar

I- Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Talep ve Davalar

J- Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Talep ve Davalar

K- Bağışlama Sözleşmesinden Kaynaklanan Talep ve Davalar

L- Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Talep ve Davalar

M- Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Talep ve Davalar

  • Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Talep ve Davalar
  • Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Talep ve Davalar
  • Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan Talep ve Davalar

N- Hükümsüzlük/İptal