Uzmanlıklar Aile & Miras Hukuku

Aile & Miras Hukuku

A- Anlaşmalı / Çekişmeli Boşanma

B- Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Davaları

C- Velayet ve Nafaka Davaları

D- Evlat Edinme

E- Evlilik Sözleşmesi

F- Soy Bağından Kaynaklanan Talep ve Davalar

G- Vesayete İlişkin Kaynaklanan Talep ve Davalar

H- Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması

I- Mutat Meskene İade (Uluslararası Çocuk Kaçırma)

J- Aile Konutu

K- Aile Anayasası Hazırlanması