Özellikli Hizmetler Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Gülaç Hukuk Bürosu; rekabet hukuku alanında uzman kadrosu ile başta ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalar, yerinde incelemeler ve soruşturmalar, global çapta pişmanlık başvuruları desteği, birleşme, devralma ve ortak girişimler, bireysel muafiyet ve menfi tespit başvurularının takibi olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın müvekkillerinin kuruluş aşamalarından itibaren tüm girişimlerinde rekabet hukuku mevzuatına uygun olarak ilerlemesini sağlamak amaçlı danışmanlık hizmeti verirken rekabet hukuku ihlallerinden kaynaklı zararların giderimi için adli süreçte de avukatlık hizmeti sunmaktadır. Yine, birleşme & devralma projelerinde rekabet hukuku ile ilgili olarak yatay ve dikey anlaşmalar, lisans anlaşmaları, birleşme ve devralmalar ile ortak girişimlerin bildirimi konularında hizmet verilmekle birlikte, menfi tespit ve muafiyet işlemleri, tekelleşmeler ve rekabeti kısıtlayıcı uygulamalarda Rekabet Kurumu nezdinde başvuruların takibi sürecini yönetmektedir.