Özellikli Hizmetler Yolsuzlukla Mücadele (Beyaz Yaka Suçları)

Yolsuzlukla Mücadele (Beyaz Yaka Suçları)

Gülaç Hukuk Bürosu; iç soruşturmalar, dolandırıcılık, yolsuzluk davaları & soruşturmaları alanlarındaki bilgi birikimi ve tecrübeleriyle müvekkillerine öncelikle yolsuzluk ve beyaz yaka suçlarının tespitine ilişkin durum analizi ve tespiti çalışması gerçekleştirerek şirketin mevcut risklerini ortaya koymakta, somut olayın özelliklerine göre gerekli risk yönetimi ve önlemlerin uygulanmasını gerçekleştirmekte, konuya ilişkin eğitimler vermekte ve stratejik ortaklıklar gibi konulara ilişkin olarak, yolsuzlukla mücadele alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.