Uzmanlıklar Gayrimenkul & Eşya Hukuku

Gayrimenkul & Eşya Hukuku

A- Tapu İşlemleri

B- Kiralama İşlemleri ve Kira Uyuşmazlıkları

 • Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Kira Alacaklarının Takip ve Tahsili
 • Kira Bedelinin Tespiti ve Uyarlanması
 • Tahliye Davaları ile Tahliye Edilen Kiralananda Hasar Tespiti
 • Akde Aykırılıktan Kaynaklanan ve Kiralananın Ayıplı Olmasından Kaynaklı Davalar
 • Kiralayanın Kira Alacağı Sebebi ile Hapis İstemi
 • Faydalı ve Zorunlu Masraflar 
 • Ödeme Yerinin Belirlenmesi

C- Kentsel Dönüşüm Süreç Yönetimi

D- Ayni – Şahsi Hak Tesisi Sözleşmeleri ve Bunlardan Kaynaklanan Davalar

E- Alım – Satım Sözleşmeleri

F- Gayrimenkul Finansmanı

G- Tapu İptali ve Tescili Davaları

H- İmar Uygulamaları

I- Vekaletin Kötüye Kullanılmasına Dayalı İptal Davaları

J- İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili

K- Müdahalenin Meni Davaları

L- Muvazaaya Dayalı İptal Davaları

M- Yönetim Planı Tanzim ve Tadilleri

N- KMK Toplantılarına Katılım

O- Kamulaştırma

 • Acele Kamulaştırma
 • Kamulaştırma İşleminin İptali
 • Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat ve Ecrimisil
 • Uzlaşma Süreçlerinin Takibi
 • Müdahalenin Önlenmesi
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil
 • Kamulaştırma Bedelinin Artırılması