Uzmanlıklar Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

A- Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşu

B- Ortaklar ve Ortaklık Sözleşmeleri

C- Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantıları

D- Özel Sermaye İşlemleri

E- Ana Sözleşme, İç Yönerge ve İmza Sirküleri Tanzim – Tadilleri

F- Birleşme ve Devralmalar

  • Risk Analizi Raporlarının Tanzimi
  • Hisse ve Varlık Devirleri
  • Şirketlerin Yeniden Yapılandırmaları ve Organizasyonu
  • Tam ve Kısmi Bölünmeler 
  • Proje Finansmanı

G- Sermaye Piyasası işlemleri

H- Halka Arz ve İkincil Halka Arz Süreçleri

I- Kooperatif Hukuku ve Kooperatif İşlemleri

J- Kurumsal İlkelere Uyum Süreçlerinin Takibi