Özellikli Hizmetler Hukuki Risk Analizi

Hukuki Risk Analizi

Gülaç Hukuk Bürosu; hem kurumsal şirket müvekkillerine hem bu şirketler üzerinden (birleşme, devralma, hisse alımı ve sair yollarla) yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere ve hem de bir gayrimenkulü devralmak isteyen müvekkillerine hedef şirket, ortaklık veya gayrimenkulün hukuki olarak ayrıntılı incelenerek risklerin raporlanmasına yönelik risk analizi hizmeti vermektedir. Bu analiz hizmeti, hem müvekkil şirketlerin hem de hedef  şirket, hisse veya gayrimenkullerin her açıdan değerlendirmeye ve hukuki eksiklikleri ile potansiyel riskleri tespit etmeye ve bunların önlenmesini sağlamaya yöneliktir.

Müvekkil şirket veya hedef şirketler üzerinde yapılan risk analizi sürecinde öncelikle şirkete dair bilgi ve belgelerin toplandığı fiziki veya elektronik veri odasındaki tüm belgeler büromuzca her yönden incelenmekte; daha sonra toplanan bu bilgiler ışığında şirketin hukuki durumu tespit edilerek detaylı bir rapor oluşturulmakta ve bu, rapor şeklinde müvekkile sunulmaktadır. İncelemenin konusunu şirketin her türlü sözleşmesi, personel ilişkileri, ticari defter ve belgeleri, markaları, izin ve ruhsatları, taraf olduğu davalar ve takipler ve kurumsal yapısı oluşturduğundan, inceleme sürecinin tamamlanması ve sonrasında yapılan sunum müvekkillerimizin yapı ve işleyişlerindeki eksiklikleri gidererek muhtemel hukuki uyuşmazlıkları ve yapılması öngörülen yatırımdaki riskleri önceden belirleyerek daha sağlıklı ticari kararlar alınmasını sağlamakta, böylece olası maddi zararların çok büyük oranda önüne geçilmektedir.

Gayrimenkuller üzerinde yapmakta olduğumuz hukuki inceleme de aynı şekilde müvekkillerimizin devralmayı veya devretmeyi öngörmekte olduğu gayrimenkullerin güncel durumunu ayrıntılı olarak tespit etmesini ve söz konusu gayrimenkulü devralma kararı alması halinde karşılaşabileceği risklere karşı önceden tedbir almasını sağlamaktadır.