Uzmanlıklar İdare & Vergi Hukuku

İdare & Vergi Hukuku

A- İptal Davaları

B- Tam Yargı Davaları

C- İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar

D- İdari Para Cezalarına İtiraz ve İptal Davaları

E- İmar Hukukundan Kaynaklanan Başvuru, İtiraz ve Davalar

F- İhale Hukukundan Kaynaklanan Başvuru, İtiraz ve Davalar

G- Kamulaştırmadan Kaynaklanan İdari Yargı Davaları

H- Vergi Cezalarına İlişkin İtirazlar ve Davalar