Uzmanlıklar İş & Sosyal Güvenlik Hukuku

İş & Sosyal Güvenlik Hukuku

A- İşe İade Davaları

B- Hizmet Tespit Davaları

C- İşçilik Alacakları Davaları

D- Özlük Dosyalarının Hazırlanması

E- Rekabet Yasağına Aykırılıktan Kaynaklanan Davalar

F- Ölüm Aylığı Bağlanmasına İlişkin Davalar

G- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davaları

H- Kurum tarafından Açılmış Olan Davaların Takibi

I- Emeklilik İşlemlerinden Kaynaklanan Davala