Uzmanlıklar Uluslararası İşlemler & Yabancılar Hukuku

Uluslararası İşlemler & Yabancılar Hukuku

A- Yabancılar ve Göç Hukuku

 • Uluslararası Göç Ve Vatandaşlık İşlemlerinin Yönetimi
 • Ankara Anlaşması Kapsamında Göç İşlemlerinin Yönetilmesi
 • Golden Visa Kapsamında Gayrimenkul Edimi ve Oturum İzni Prosedürünün Yönetimi
 • Ulus İçi Göç ve Vatandaşlık İşlemlerinin Yönetimi
 • Yabancı Ülke Vatandaşlarının Çalışma Ve İkamet İzinlerine Başvurulması, Takibi ve Sonuçlandırılması
 • Türkiye’de İltica, Geçici Koruma, İkincil Koruma, Şartlı Mülteci ve Mülteci Statülerine İlişkin Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
 • Yabancıların Mülk Edinmesi

B- Şirketler Hukuku

 • Yurt Dışında Şirket Kurulumları
 • Yurt Dışı Şirketleri Adına Danışmanlık ve Hukuki İşlemlerin Takibi
 • Yabancı Ülkede Yatırım ve Ticaretin Hukuki Organizasyonu
 • Milletlerarası Tahkim Sürecinin Yönetilmesi
 • Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmesi ve Yatırımları
 • Yabancı Sermayeli Tüzel Kişiliklerin Kurulması

C- Uluslararası Dava Takibi

 • Uluslararası Sözleşme, Dilekçe, İhtar Hazırlanması ve Takibi
 • Almanya Dava Takibi, Hukuki Süreç Yönetimi
 • Amerika Dava Takibi, Hukuki Süreç Yönetimi
 • Tanıma ve Tenfiz İşlemleri
 • Yargı Kararlarının Yabancı Ülkelerde İcra ve İnfazı 
 • Uluslararası Tedbir Araçlarının Kullanımı
 • Başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Olmak Üzere Uluslararası Enstitülere Başvuru Süreçlerinin Takibi