Uzmanlıklar İcra & İflas Hukuku

İcra & İflas Hukuku

A- Alacak Takip İşleri

  • Fatura Alacaklarına İlişkin Takip İşlemleri
  • Çek/Senet (Kambiyo) Alacaklarına İlişkin Takip İşlemleri
  • Sözleşmelere Dayanan Alacakların Takibi
  • Kira Alacaklarının Takibi
  • Her Türlü İlamlı ve İlamsız Alacaklara İlişkin Yasal Takip İşlemleri

B- Nafaka Alacaklarına İlişkin İşlemler

C- Konkordato ve İflas Ertelemeye İlişkin Dava ve İşlemler

D- Şirketlerin İflas Yönetimi

E- İİK’dan Kaynaklı Gayrimenkul ve Menkul Alım/Satım İşlemleri

F- İİK’dan Kaynaklı Her Türlü Hukuk ve Ceza Davaları

  • Borca İtiraz Davaları
  • İtirazın İptali Davaları
  • İmzaya İtiraz Davaları
  • Tahliye Davaları
  • Karşılıksız Çek Şikayetleri