Özellikli Hizmetler Birleşme & Devralmalar ve Due Diligence

Birleşme & Devralmalar ve Due Diligence

Gülaç Hukuk Bürosu, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin dâhil olduğu birleşme ve devralma süreç ve işlemlerinin başlangıçtan kapanışa kadar her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Gülaç Hukuk Bürosu, alanda uzman avukatlarıyla birleşme ve devralma projelerinin kapanışından sonra da, şirket işleyişinin mevzuata uygunluğunun sağlanması amacıyla, şirket içi kurumsal yönetim kuralları ve bu doğrultuda iç tüzüklerin oluşturulması alanlarında da destek vermektedir.

Birleşme ve devralmalarda, alıcı, satıcı, hedef şirket ve proje finansörü konumundaki müvekkillerine, hukuki durum ve risk tespiti (Due Diligence), birleşme sözleşmeleri, Joint Venture sözleşmeleri, konsorsiyum sözleşmeleri, pay devri sözleşmeleri, pay rehni sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, hakimiyet ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması, tadil edilmesi, analiz ve müzakere edilmesi, bu süreçte gerekli olan tüm izin ve ruhsatların alınması ve yabancı yatırımcıların yatırımlarının Türkiye’de organize edilmesi tecrübelerimiz arasındadır.

Gülaç Hukuk Bürosu, şirket yapılandırmalarına ilişkin bölünme ve tür değiştirme konularında da hazırlık aşaması, başvuru aşaması ve uygulama aşamasında her türlü danışmanlık hizmetini vermektedir.