Uzmanlıklar Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

A- Haksız Rekabet Davaları

B- Marka Tescil İşlemleri ve Uluslararası Koruma

C- Ticari Sırların Korunması

D- Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması

E- Marka, Patent, Tasarım ve Telif Hakkına Tecavüzün Tespiti ve Bu Hakların Korunmasına İlişkin Süreçlerin Yönetimi

F- Türk Patent Enstitüsü Kararlarına Karşı İptal Davaları