Uzmanlıklar Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Hukuku

A- Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Projesi

  • Kişisel Veri İşleme Envanteri, Aydınlatma Metinleri, Açık Rıza Metinleri, Politikalar ve Sair Tüm Formlar
  • Başvuru Mekanizmaları
  • Veri Aktarım Sözleşmeleri
  • Farkındalık Eğitimleri
  • Uygunluk Denetimleri

B- Veri Mahremiyeti Mevzuatına Uyum Süreci

C- Blockchain ve Akıllı Sözleşmeler

D- İnternet Üzerinden İşlenen Suçlara Karşı Hukuki İşlemler

E- İnternet Kullanımında Gizlilik/İfade Özgürlüğünün Korunması

F- İnternet Kullanımında Yasal Çerçevenin Çizilmesi

G- Medya Hukuku