Uzmanlıklar Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

A- Abonelik Sözleşmeleri

B- Adi Ortaklık Sözleşmesi

C- Alacağın Devri/Borcun Nakli Sözleşmeleri

D- Alım/Satım/Tedarik Sözleşmeleri

E- AVM, İş Yeri, Konut ve Taşıt Kira Sözleşmeleri

F- Eser Sözleşmeleri

G- Franchising & Bayilik Sözleşmeleri

E- Gizlilik Sözleşmeleri

F- Hizmet, Üretim ve Fason Üretim Sözleşmeleri

G- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

H- Kefalet, Garanti, İpotek ve Rehin Sözleşmeleri

I- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri

J- Sponsorluk ve Yatırım Sözleşmeleri

K- Trampa, Ödünç ve Bağışlama Sözleşmeleri

L- Vekalet Sözleşmeleri

M- Yayım Sözleşmeleri