Özellikli Hizmetler Arabuluculuk ve Tahkim

Arabuluculuk ve Tahkim

Gülaç Hukuk Bürosu; bünyesindeki uzman arabulucu kadrosu ile zorunlu dava şartı olsun veya olmasın tüm işçi-işveren ilişkilerinden, şirketler hukukundan, kambiyo senetlerinden

ticari işletmeden, deniz ticareti hukukundan, tüketici hukukundan, aile ve miras hukukundan, sağlık hukukundan, fikri ve sınai mülkiyet hukukundan, sigorta hukukundan

enerji hukukundan, ticari sözleşmelerden ve  spor hukukundan kaynaklı tüm özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabuluculuk hizmeti vermektedir.