Uzmanlıklar Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

A- Tüketicinin Korunması Kanunu’ndan Kaynaklanan Her Türlü Başvuru ve Davalar

B- Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk

C- Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar

D- Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

E- Tüketici Hakem Heyetinde Yapılacak İşlemlerde Danışmanlık ve Temsil

F- Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde Danışmanlık ve Temsil