Gülaç Bülten Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Çek İbraz Süreleri Hakkında Bilgi Bülteni