Gülaç Bülten Varlık Yönetim Şirketlerinin Faaliyetlerinin Vergi Muafiyetine Tabi Tutulması Hakkında Bilgi Bülteni