Gülaç Bülten Gayrimenkul satışında vergilendirmeye esas bedelin tespitinde, beyan edilen bedelin çeşitli kayıtlarda farklılık göstermesi durumunda alıcıların beyanlarına itibar edilip edilmeyeceği konusunda, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 2020/421 Esas 2021/1493 Karar Sayılı Kararı Hakkında Bilgi Bülteni