Gülaç Bülten Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Vergi ve Matrah Artırımı Hakkında Bilgi Bülteni