Gülaç Bülten Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Hakkında Bilgi Bülteni