Gülaç Bülten Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin ve Devirlerinin MKK’ya Bildirimi Zorunluluğu Hakkında Bilgi Bülteni