Gülaç Bülten Döviz kullanımını daha da sınırlandıran, Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatındaki Değişikliğe İlişkin Bilgi Notu