Gülaç Bülten Anonim Şirketlerin İhale Teklifi Esnasında EKAP Üzerinden Pay Defteri Sunma Zorunluluğuna İlişkin Bilgi Bülteni