Gülaç Bülten 01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan İşyeri Kira Sözleşmelerine İlişkin Ertelenen Hükümler Hakkında Bilgi Bülteni