Gülaç Bülten Nükleer Düzenleme Kanunu Kapsamında İşletenin Yükümlükleri ile Hukuki Sorumluluğu Hakkında Bilgi Bülteni