Gülaç Bülten Vale Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Düzenlemeler Hakkında Bilgi Bülteni