Gülaç Bülten Mülkiyet Hakkı İhlali İddiasıyla Somut Norm Denetimi Hakkında Bilgi Bülteni