Gülaç Bülten Deprem Sonrasında Oluşan Zararlarda Uygulanacak Hukuki Prosedür ile İdarenin Sorumluluğuna Dair Bilgi Bülteni