Gülaç Bülten Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni