Gülaç Bülten Ana Yapının Zorunluluk Halinde Güçlendirilmesine İlişkin Hukuki Değerlendirme