Gülaç Bülten 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 5. Maddesinin Uygulanması Esasları Hakkında Bilgi Bülteni