Gülaç Bülten İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İtirazın Hükümden Düşürülmesi