Gülaç Bülten İhale Mevzuatında Fiyat Farkı, Ek Fiyat Farkı ve Sözleşme Devrine İlişkin Değişiklikler Hakkında Bilgi Bülteni