Gülaç Bülten İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Kanuni Düzenleme ve Yönetmeliğe İlişkin Bilgi Bülteni