Gülaç Bülten 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Karşılıksız Çek Suçuna İlişkin İnfaz Süreci Hakkında Bilgi Bülteni