Gülaç Bülten 7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi Bülteni (Noterlerin Taşınmaz Satışı Usul ve Esasları Yönünden)