Gülaç Bülten Navlun Sözleşmesinde Eşyanın Teslim Alınmamasından Doğan Sorumluluk Hakkında Bilgi Bülteni