Gülaç Bülten Kredi Kullandırımlarına İlişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Hakkında Bilgi Bülteni