Gülaç Bülten Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bilgi Bülteni