Gülaç Bülten Bilgi Edinme Hakkı, Başvuru ve İtiraz Usulüne İlişkin Bilgi Bülteni